Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

A/ZP/SZP.261-44/22 Dostawa wyrobów medycznych: zestawów zabiegowych, plastrów, opasek, opatrunków, wody do nawilżaczy tlenowych. Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-06 2022-08-08 09:00 --
A/ZP/SZP.261-52/22 Meble biurowe i archiwalne oraz wyposażenie na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-28 2022-08-08 09:00 --
A/ZP/SZP.261-49/22 Dostawa sprzętu ortodontycznego Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-04 2022-08-12 10:00 --
A/ZP/SZP.261-48/22 „Dostawa produktów leczniczych” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-27 2022-09-01 08:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa