Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

A/ZP/SZP.261-61/21 „Dostawa ręczników papierowych do dozowników oraz innych artykułów medycznych” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-29 2021-08-06 09:00 --
A/ZP/SZP.261-51/21 Przeglądy techniczne aparatury medycznej i niemedycznej 3/4 Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-13 2021-08-09 10:00 --
A/ZP/SZP.261-50/21 Przeglądy techniczne aparatury medycznej i niemedycznej 2/4 Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-07 2021-08-10 10:00 --
A/ZP/SZP.261-52/21 Przeglądy techniczne aparatury medycznej i niemedycznej 4/4 Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-21 2021-08-16 09:00 --
A/ZP/SZP.261-60/21 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-30 2021-08-27 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa