Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 95  pokazuj  pozycji

A/ZP/SZP.261-38/22 Dostawa „Odzieży ochronnej” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-11 2022-05-20 09:00 --
A/ZP/SZP.261-27/22 „Świadczenie usług ubezpieczenia na rzecz Instytutu Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-24 2022-04-05 11:00 --
A/ZP/SZP.261-25/22 Dostawa „Artykułów higienicznych oraz środków czyszczących i dezynfekcyjnych” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-17 2022-04-01 09:00 --
A/ZP/SZP.261-20/22 Dostawa „Drobnego sprzętu medycznego” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-10 2022-02-18 09:00 --
A/ZP/SZP.261-9/22 Dostawa „Rękawiczek medycznych, czepków, koców ogrzewających oraz serwet chirurgicznych do operacji ginekologicznych i brzusznych ” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-27 2022-02-08 09:00 --
A/ZP/SZP.261-3/22 „Dostawa produktów leczniczych, leków do chemioterapii, kontrastów” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-21 2022-02-18 09:00 --
A/ZP/SZP.261-5/22 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Instytutu Matki Dziecka. Instytut Matki i Dziecka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-20 2022-01-28 10:00 2022-03-02
A/ZP/SZP.261-1/22 Termocyklery Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-04 2022-01-14 10:00 2022-03-02
A/ZP/SZP.261-100/21 Wyposażenie medyczne i niemedyczne na potrzeby Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-28 2022-01-11 10:00 2022-03-02
A/ZP/SZP.261-96/21 Dostawa produktu leczniczego Stivarga (Regorafenib) i usługa ometkowania opakowań i zwolnienia leku do niekomercyjnych badań klinicznych w dwóch ośrodkach – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-20 2022-01-17 09:00 --
A/ZP/SZP.261-99/21 Dostawa „Wyrobów medycznych” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-09 2021-12-17 09:00 --
A/ZP/SZP.261-94/21 „Dostawa środków czystościowych oraz artykułów higienicznych” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-07 2022-01-04 09:00 --
A/ZP/SZP.261-84/21 Dostawa „Środków dezynfekcyjnych”. Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-18 2021-11-26 09:00 --
A/ZP/SZP.261-70/21 Dostawa „Odczynników, testów i podłóż do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi”. Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-21 2021-11-04 09:00 --
A/ZP/SZP.261-78/21 Dostawa „Produktów leczniczych, opatrunków dla pacjentów z EB oraz worków do żywienia pozajelitowego” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-12 2021-10-22 09:00 --
A/ZP/SZP.261-71/21 DOSTAWA „RĘKAWICZEK MEDYCZNYCH, SYSTEMU SSĄCEGO ORAZ ZESTAWÓW DO DRENAŻU RAN” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-30 2021-10-08 09:00 --
A/ZP/SZP.261-66/21 Świadczenie usług kurierskich na potrzeby Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej. Instytut Matki i Dziecka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-23 2021-10-01 11:00 2021-12-01
A/ZP/SZP.261-64/21 Sprzęt komputerowy na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka" Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-16 2021-09-24 10:00 2021-10-29
A/ZP/SZP.261-65/21 Odczynniki na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka". Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-06 2021-10-04 10:00 2021-10-29
A/ZP/SZP.261-54/21 Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka" Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-23 2021-09-20 10:00 2021-10-29
A/ZP/SZP.261-62/21 „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-02 2021-08-16 09:00 --
A/ZP/SZP.261-61/21 „Dostawa ręczników papierowych do dozowników oraz innych artykułów medycznych” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-29 2021-08-06 09:00 --
A/ZP/SZP.261-47/21 „Wykonanie przeglądów, czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz walidacja filtrów HEPA w Instytucie Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-15 2021-06-23 09:00 --
A/ZP/SZP.261-37/21 Odczynniki i akcesoria na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka" Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-15 2021-07-12 10:00 2021-09-20
A/ZP/SZP.261-45/21 „Dostawa odczynników do badań genetycznych, do sekwencjonowania następnej generacji oraz dysków do badań PCR” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-10 2021-06-18 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa