Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

Kategoria
A/ZP/SZP.261-49/20 Usługa „odnowy- odtworzenia stanu jakościowego wraz z ewentualną wymianą narzędzi chirurgicznych” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-21 2020-05-29 09:00 --
A/ZP/SZP.261-50/20 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-21 2020-05-29 10:30 --
A/ZP/SZP.261-47/20 Sekwencjonowanie i odczytywanie matryc DNA Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-15 2020-05-26 09:00 --
A/ZP/SZP/US.261-2/20 Świadczenie usług żywienia pacjentów Instytutu Matki i Dziecka Instytut Matki i Dziecka Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Dostawy Wiele 2020-05-06 2020-05-15 09:00 --
A/ZP/SZP.261-42/20 Drobny sprzęt medyczny Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-23 2020-05-08 09:00 --
A/ZP/SZP.261-40/20 Dostawa mikroskopów wraz z systemem, pieca do hybrydyzacji i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-17 2020-05-22 09:30 --
A/ZP/SZP.261- 41/20 Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-16 2020-04-27 12:00 --
A/ZP/SZP.261-33/20 Utworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-08 2020-04-17 10:30 --
A/ZP/SZP.261-35/20 Dostawa tandemowego spektrometru mas na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-07 2020-05-19 09:30 --
A/ZP/SZP.261-38/20 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego. Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-06 2020-04-20 09:30 --
A/ZP/SZP.261-24/20 Dostawa produktów leczniczych, kontrastów, immunoglobuliny anty D oraz anty HbS i wyrobów medycznych. Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-26 2020-04-07 09:01 --
A/ZP/SZP.261-25/20 Dostawa maszyn do izolacji DNA na potrzeby projektu pn.: "Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka" Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-26 2020-03-30 09:30 --
A/ZP/SZP.261-107/19 Dostawa stacji pipetującej i wirówek na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-17 2020-01-17 09:30 --
A/ZP/SZP.261-98/19 Dostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-19 2019-12-20 09:30 --
A/ZP/SZP.261-96/19 System do detekcji, blok grzejny, sonikator i wytrząsarka inkubacyjna na potrzeby projektu ""Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka" Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-05 2019-12-06 09:30 --
A/ZP/SZP.261-89/19 Dostawa dygestorium i wytrząsarki na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-28 2019-11-28 09:30 --
A/ZP/SZP.261-88/19 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji inwestycji w ramach projektów naukowo-badawczych Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-10-14 2019-11-14 09:00 --
A/ZP/SZP.261-80/19 Produkty lecznicze i wyroby medyczne Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-09-25 2019-10-28 09:00 --
A/ZP/SZP.261-70/19 Dostawa energii elektrycznej Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-08-14 2019-09-17 09:30 --
A/ZP/SZP.261-66/19 Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz serologicznych Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-09 2019-09-17 09:00 --
A/ZP/SZP.261-65/19 Dostawa zestawów analitycznych w tym chromatografu gazowego, tandemowego spektrometru mas oraz komory do pracy i izolacji RNA na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-07-31 2019-09-02 09:30 --
A/ZP/SZP.261-67/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0500 Chemia 2019-07-29 2019-08-29 09:30 --
A/ZP/SZP.261-62/19 Dostawa zestawów analitycznych w tym chromatografu gazowego, chromatografu cieczowego i tandemowego spektrometru mas na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-07-24 2019-08-26 09:30 --
A/ZP/SZP.261-59/19 Dostawa zintegrowanego systemu chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem UV-VIS z autosamplerem, odgazowywaniem próżniowym fazy ruchomej i piecem do kolumn Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-07-24 2019-08-05 09:30 --
A/ZP/SZP.261-55/19 Skaner do mikromacierzy, mikroskopy i licznik komórek na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka" Instytut Matki i Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-07-19 2019-08-21 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa