Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 97  pokazuj  pozycji

A/ZP/SZP.261-49/21 Przeglądy techniczne aparatury medycznej i niemedycznej 1/4 Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-02 2021-07-29 09:00 --
A/ZP/SZP.261-48/21 Dostawa energii elektrycznej Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-02 2021-07-29 10:00 --
A/ZP/SZP.261-46/21 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-02 2021-07-30 09:30 --
A/ZP/SZP.261-55/21 Świadczenie bieżącej obsługi i koordynacji Inwestycji, poprzez Zespół inspektorów nadzoru Inwestorskiego w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na wykonaniu Modernizacji Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży budynku B Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie z wymianą dachu oraz termomodernizacją elewacji Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-30 2021-07-13 10:00 --
A/ZP/SZP.261-47/21 „Wykonanie przeglądów, czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz walidacja filtrów HEPA w Instytucie Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-15 2021-06-23 09:00 --
A/ZP/SZP.261-42/21 Dostawa produktu leczniczego Mekinist (Trametynib) i usługa ometkowania opakowań i zwolnienia leku do niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-15 2021-06-25 09:00 --
A/ZP/SZP.261-37/21 Odczynniki i akcesoria na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka" Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-15 2021-07-12 10:00 --
A/ZP/SZP.261-44/21 Świadczenie bieżącej obsługi i koordynacji Inwestycji, poprzez Zespół inspektorów nadzoru Inwestorskiego w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na wykonaniu Modernizacji Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży budynku B Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie z wymianą dachu oraz termomodernizacją elewacji Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-11 2021-06-23 10:00 --
A/ZP/SZP.261-45/21 „Dostawa odczynników do badań genetycznych, do sekwencjonowania następnej generacji oraz dysków do badań PCR” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-10 2021-06-18 09:00 --
A/ZP/SZP.261-22/21 Spektrofotometr na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka". Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-02 2021-06-28 09:30 --
A/ZP/SZP.261-28/21 „Dostawa produktów leczniczych, utensyliów aptecznych” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-28 2021-06-25 09:00 --
A/ZP/SZP.261-41/21 „Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny - Instytutu Matki i Dziecka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-27 2021-06-08 10:00 --
A/ZP/SZP.261-35/21 „Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży budynku B Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17A z wymianą dachu, zakupem wyposażenia oraz termomodernizacją elewacji" Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-27 2021-06-22 10:00 --
A/ZP/SZP.261-32/21 Urządzenia laboratoryjne Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-13 2021-05-21 10:00 --
A/ZP/SZP.261-26/21 „Dostawa odczynników do analizatora ImmunoCAP 100” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-12 2021-05-21 09:00 --
A/ZP/SZP.261-25/21 Świadczenie usługi prawnej na potrzeby niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-04 2021-05-21 09:00 --
A/ZP/SZP.261-19/21 Rozbudowa posiadanej platformy o funkcjonalność pakietów subskrypcji chmury publicznej Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-30 2021-05-14 11:00 --
A/ZP/SZP.261-21/21 Dostawa mikroskopu badawczego z analizą obrazu na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-14 2021-05-11 09:30 --
A/ZP/SZP.261-24/21 Czytniki wielodetekcyjne Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-13 2021-04-26 09:00 --
A/ZP/SZP.261 - 12/21 Analizator genetyczny na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka". Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-12 2021-05-10 09:30 --
A/ZP/SZP.261-20/21 Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do stosowania w diecie ketogennej Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-01 2021-04-09 09:00 --
A/ZP/SZP.261-18/21 Dostawa odczynników do sekwencjonowania następnej generacji w ramach wdrożeń zaplanowanych w projekcie „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-30 2021-04-26 09:30 --
A/ZP/SZP.261-15/21 Dostawa testów do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-18 2021-03-29 09:30 --
A/ZP/SZP.261-13/21 Myjnia automatyczna 2-stanowiskowa do endoskopów Instytut Matki i Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-18 2021-04-01 10:00 --
A/ZP/SZP.261-9/21 Dostawa produktu leczniczego Mekinist (Trametynib) na potrzeby niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytut Matki i Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-09 2021-04-06 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa