Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 227  pokazuj  pozycji

A/ZP/SZP.251-75/18 Dostawa spektrofotometru, aparatu do izolacji DNA/RNA i analizatora ciekłoscyntylacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Postępowanie PZP SPEKTROFOTOMETRU UV/VIS Z WBUDOWANYM FLUORYMETREM 2019-01-23 09:30 -- Sprzęt medyczny
A/ZP/SZP.251-75/18 Dostawa spektrofotometru, aparatu do izolacji DNA/RNA i analizatora ciekłoscyntylacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Postępowanie PZP APARATU DO IZOLACJI DNA/RNA, Z PŁYNU OWODNIOWEGO 2019-01-23 09:30 -- Sprzęt medyczny
A/ZP/SZP.251-75/18 Dostawa spektrofotometru, aparatu do izolacji DNA/RNA i analizatora ciekłoscyntylacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Postępowanie PZP Analizator ciekłoscyntylacyjny z wyposażeniem 2019-01-23 09:30 -- Sprzęt medyczny
A/ZP/SZP.261-14/19 Dostawę skanera do mikromacierzy, czytnika mikropłytek, aparatu do selekcji fragmentów DNA, RNA i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Postępowanie PZP Pipety, pipetory 2019-03-19 09:30 -- Narzędzia laboratoryjne
A/ZP/SZP.261-14/19 Dostawę skanera do mikromacierzy, czytnika mikropłytek, aparatu do selekcji fragmentów DNA, RNA i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Postępowanie PZP Dozownik butelkowy 2019-03-19 09:30 -- Narzędzia laboratoryjne
A/ZP/SZP.261-14/19 Dostawę skanera do mikromacierzy, czytnika mikropłytek, aparatu do selekcji fragmentów DNA, RNA i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Postępowanie PZP Wirówka 2019-03-19 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-12/19 Ubezpieczenie Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Postępowanie PZP Pakiet 1 2019-03-28 09:30 -- Usługi finansowe
A/ZP/SZP.261-12/19 Ubezpieczenie Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Postępowanie PZP Pakiet 2 2019-03-28 09:30 -- Usługi finansowe
A/ZP/SZP.261-12/19 Ubezpieczenie Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Postępowanie PZP Pakiet 3 2019-03-28 09:30 -- Usługi finansowe
A/ZP/SZP.261-4/19 Analizator aminokwasów wraz z odczynnikami Postępowanie PZP Analizator aminokwasów 2019-03-13 09:30 -- Sprzęt medyczny
A/ZP/SZP.261-4/19 Analizator aminokwasów wraz z odczynnikami Postępowanie PZP Odczynniki do analizatora 2019-03-13 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 1- opatrunek ze srebrem 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 10- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-19-19 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (gazometru) Postępowanie PZP Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (gazometru) 2019-04-11 09:00 -- Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 4- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 7- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 9- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 12- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 13- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 14- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 17- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 18- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 19- produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 20 - produkty lecznicze 2019-03-08 09:30 -- --
A/ZP/SZP.261-1/19 Dostawa produktów leczniczych, opatrunków, mlek i odżywek Postępowanie PZP Część 21- dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego 2019-03-08 09:30 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa